Ống nhỏ

  • Micro Cannula for Dermal Filler Injection

    Micro Cannula để tiêm chất làm đầy da

    Ống thông vi mô có đầu cùn là một ống nhỏ với một đầu tròn không có rãnh, được thiết kế đặc biệt để tiêm chất lỏng trong da không tổn thương, ví dụ như chất làm đầy dạng tiêm.Nó có các cổng ở bên cạnh cho phép sản phẩm được phân phối đồng đều hơn.Mặt khác, Microcannulas thì cùn và làm bằng nhựa.Điều này làm cho chúng linh hoạt hơn và ít chấn thương hơn so với kim tiêu chuẩn.Không giống như kim tiêm, chúng có thể di chuyển qua mô dễ dàng mà không cắt hoặc làm rách mạch máu.Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ chảy máu và bầm tím.Bằng cách di chuyển các mạch máu ra ngoài thay vì cắt qua chúng, nguy cơ tiêm chất làm đầy trực tiếp vào mạch máu gần như bằng không.Từ một điểm vào duy nhất, các công thức vi mô có thể cung cấp các chất độn chính xác trên một khu vực cần nhiều vết chọc kim.Ít tiêm hơn có nghĩa là ít đau hơn, thoải mái hơn và ít nguy cơ biến chứng hơn.